Jakie wymogi techniczne i formalno-prawne należy spełnić, aby dopuścić do wbudowania materiał pochodzący z rozbiórki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymogi techniczne i formalno-prawne należy spełnić, aby dopuścić do wbudowania materiał pochodzący z rozbiórki?

Np. w przypadku montażu hali stalowej z elementów pochodzących z rozbiórki obiektu przy braku dokumentacji pierwotnej technicznej (brak specyfikacji materiałowej, atestów itp.) oraz braku informacji o warunkach przechowywania (składowania) tych elementów przez wiele lat.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access