Jakie wymogi powinien spełnić podmiot prowadzący odzysk poza instalacjami i urządzeniami, aby starosta na podstawie art. 155 k.p.a. zmienił obowiązujące zezwolenie z wnioskowanym terminem 31.08.2019 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot prowadzący odzysk poza instalacjami i urządzeniami uzyskał zezwolenie w sierpniu 2018 r. Zamierza zmienić termin jego obowiązywania do końca sierpnia 2019. Obecny termin obowiązywania zezwolenia to 31.12.2018 r. Żaden inny warunek zezwolenia się nie zmienił. W ramach zezwolenia odpady (urobek z pogłębiania) nie będą magazynowane. Bezpośrednio po dostarczeniu będą wbudowywane w korpus wału przeciwpowodziowego.

Jakie wymogi winien spełnić podmiot aby Starosta, na podstawie art. 155 k.p.a. zmienił obowiązujące zezwolenie z wnioskowanym terminem 31.08.2019?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access