Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymogi określone w ustawie o odpadach powinien spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie produkcji wyrobów drewnianych, który powstałe przy obróbce drewna surowego trociny wykorzystuje do produkcji peletu?

W trakcie procesu obróbki drewna i produkcji desek oraz elementów konstrukcyjnych służących do budowy domów letniskowych powstają trociny, które są zasysane bezpośrednio znad stanowiska obróbki drewna do silosu, następnie przekazywane na linie produkcji peletu (pelet przeznaczony jest na sprzedaż). Niewielka część powstałych trocin spalana jest w kotle służącym do ogrzewania suszarni oraz pomieszczeń biurowych związanych z prowadzoną działalnością.

Czy przedsiębiorca powinien przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadów w odniesieniu do trocin, z których produkowany jest pelet, czy też można uznać że powstałe trociny są zagospodarowane w ramach procesu technologiczne?

Czy przedsiębiorca powinien uzyskać decyzje na przetwarzanie odpadów?

Obecnienie pelet produkowany jest z trocin powstałych w zakładzie produkcyjnym, planowane jest zwiększenie produkcji peletu, a co za tym idzie możliwe że będzie konieczność pozyskania trocin od innych przedsiębiorców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?