Jakie wymogi musi spełnić budynek objęty zmianą sposobu użytkowania z budynku gospodarczo-garażowego na warsztat... - OpenLEX

Jakie wymogi musi spełnić budynek objęty zmianą sposobu użytkowania z budynku gospodarczo-garażowego na warsztat elektromechaniczny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek zgłoszenie obejmujący zmianę budynku gospodarczo-garażowego na warsztat elektromechaniczny.

Jakie wymogi musi spełnić budynek objęty zmianą sposobu użytkowania?

Czy wymagana jest ekspertyza p.poż.?

Czy niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Czy przedmiotowy budynek musi spełniać dodatkowe wymogi w obowiązujących przepisach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX