Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osad ściekowy z oczyszczalni ścieków przemysłowych można uznać za produkt uboczny, jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. Ostatni warunek wskazany w art. 10 u.o. wskazuje, że produkt ma spełniać wszystkie istotne wymagania (prawne, ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi) dla określonego ich wykorzystania, przy czym ich wykorzystanie nie może spowodować negatywnych oddziaływań na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Do jakich wymagań prawnych, ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi należy się odnosić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?