Jakie wymagania należy spełnić przy uruchomieniu procesu oczyszczania wody z wanien procesowych tak, aby po podczyszczeniu były zawracane do procesu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku procesu przygotowania powierzchni w wannach procesowych, obejmującego mycie i fosforanowanie elementów stalowych, firma wytwarza odpad o kodzie - 11 01 11* wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne.

Jakie wymagania należy spełnić przy uruchomieniu procesu oczyszczania wody z wanien procesowych tak, aby po podczyszczeniu były zawracane do procesu?

Czy mówimy tu o procesie odzysku odpadów?

Dodam, iż nie mamy do czynienia z rozpuszczalnikami, nie byłby więc to odzysk rozpuszczalników.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX