Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Skowysz Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Czy w przypadku odprowadzania do ziemi (rowu) zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej ścieków z przydomowej oczyszczali ścieków (RLM = 6) należy prowadzić pomiary jakości ścieków zarówno oczyszczonych, jak i dopływających na oczyszczalnię? Czy najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych należy określić zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z. - dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?