Jakie wymagania należy spełnić, aby móc jako pośrednik lub sprzedawca odpadów przywozić z Niemiec do Polski odpady o kodach: 17 08 02, 17 03 02, 17 01 01 oraz 10 02 02 w celu odzysku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc jako pośrednik lub sprzedawca odpadów przywozić z Niemiec do Polski odpady o kodach: 17 08 02, 17 03 02, 17 01 01 oraz 10 02 02 w celu odzysku?

Polski pośrednik/sprzedawca nie będzie obejmował odpadów w posiadanie.

Czy polski podmiot może być w ogóle pośrednikiem/sprzedawcą, jeżeli organizującym przemieszczenie jest strona niemiecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX