Jakie wymagania muszą być spełnione przy magazynowaniu odpadów wydobywczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania muszą być spełnione przy magazynowaniu odpadów wydobywczych?

Czy podmiot magazynujący ww. odpady wydobywcze musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX