Jakie wymagania musi spełnić dystrybutor SEE/części zamiennych wprowadzanych na teren RP w przypadku wykrycia występowania w nim substancji, o których mowa w § 4 ust. 1 r.z.w.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania musi spełnić dystrybutor SEE/części zamiennych wprowadzanych na teren RP w przypadku wykrycia występowania w nim substancji, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 21.12.2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1922) - dalej r.w.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX