Jakie wymagania musi spelniać pomieszczenie, w którym prowadzi się drobne, dorywcze prace spawalnicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu pracy wykonywane są dorywczo drobne, krótkotrwałe prace spawalnicze. Pracownicy posiadają wymagane uprawnienia spawalnicze, wyniki pomiarów stężeń są poniżej 0,1 NDS.

Jakie wymagania należy spełnić, chcąc zapewnić pomieszczenie dla takich drobnych, dorywczych spawań?

Czy pomieszczenie takie bezwzględnie musi mieć 3,75 m wysokości, wentylację, wentylację stanowiskową i kubaturę określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. ws. bhp przy pracach spawalniczych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access