Jakie wymagania ma spełnić posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, aby zachowane zostały postanowienia § 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 8.11.2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować zapisy § 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 8.11.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2067) – dalej r.u.s.o.d.a.?

Jakie wymagania ma spełnić posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, aby zachowane zostały postanowienia § 5?

Czy wystarczy, że posiadacz odpadów destruktu asfaltowego wprowadzi wewnętrzne procedury obejmujące punkty od 1 do 5 wskazane w ust. 5?

Czy posiadacz odpadów destruktu asfaltowego musi być zarejestrowany w EMAD lub posiadać system ISO 14001?

Czy posiadacz odpadów musi równocześnie być zarejestrowany w EMAS i posiadać system ISO 14001?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX