Jakie warunki powinien spełniać partner aby bank mógł z nim zawrzeć umowę o współpracy? - OpenLEX

Jakie warunki powinien spełniać partner aby bank mógł z nim zawrzeć umowę o współpracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank zamierza zawrzeć umowę współpracy z partnerem. Umowa miałaby dotyczyć np. eksponowania materiałów reklamowych Banku, zapewnienia klientom informacji o produktach i usługach Banku, kierowania potencjalnych klientów do obsługi przez właściwą jednostkę organizacyjną banku. Umowa dotyczyć będzie kredytów konsumenckich oraz hipotecznych.

Jakie warunki powinien spełniać partner aby umowa mogła zostać zawarta? Czy wystarczające będzie zweryfikowanie czy podmiot znajduje się w rejestrach prowadzonych przez KNF?

Czy bank może zawrzeć umowę współpracy zarówno z partnerem wpisanym do rejestru pośredników kredytu hipotecznego jak i partnerem wpisanym do rejestru agentów pośredników kredytu hipotecznego?

Czy w przypadku agentów pośredników kredytu hipotecznego umowa może zostać zawarta z agentem czy z pośrednikiem reprezentowanym przez agenta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?