Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 15 stycznia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Wolanin Marian
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska gospodarstwa rolnego, czy wystarczy posiadać nie mniej niż 1 ha użytków rolnych czy też trzeba posiadać powierzchnię średniego gospodarstwa rolnego w gminie, czy należy we wniosku określić rodzaj działalności jaką się będzie prowadzić?

Czy można wydać pozytywną decyzję o warunkach zabudowania dla inwestycji polegającej na budowie siedliska gospodarstwa rolnego (zabudowa zagrodowa) w skład, którego wchodzić będą oprócz budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych i garażu - domki letniskowe (5 szt.) dla potrzeb agroturystyki?

Czy istniejącą zabudowę zagrodową można uzupełnić o 10 domków rekreacji indywidualnej w celu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego?

Czy można wydać pozytywną decyzję o warunkach zabudowania. dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, gdy na sąsiedniej działce istnieje zabudowa zagrodowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację