Jakie warunki muszą być spełnione, aby odwołać zarządcę nieruchomości i zmienić zapis w księdze wieczystej? - OpenLEX

Jakie warunki muszą być spełnione, aby odwołać zarządcę nieruchomości i zmienić zapis w księdze wieczystej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy zarządu nieruchomością gruntową, zabudowaną, wielokondygnacyjną, zarządzaną przez developera, który jest spółką z o.o. i dokonał sprzedaży mieszkań z uwarunkowaniem wpisu w dziale III księgi wieczystej, iż zarząd pełnić będzie w tejże nieruchomości. Jako zarządca nie wywiązuje się z swoich obowiązków, co powoduje łamanie przepisów i prawa własności lokali.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby ww. zarządcę odwołać i zmienić zapis w księdze wieczystej?

Jest to mała wspólnota mieszkaniowa (16 mieszkań), z tego część jest wynajętych. Aktualna sytuacja prawno-finansowa jest taka, że należałoby powołać zarząd komisaryczny dla dalszego funkcjonowania i zaprzestania łamania prawa. Budynek został wybudowany i oddany do eksploatacji w 1995 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?