Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wynajmuje lokale mieszkalne i niemieszkalne. Z tytułu najmu pobiera opłaty za czynsz oraz media, które refakturuje. W odniesieniu do lokali mieszkalnych Spółka nie odlicza naliczonego w fakturach od dostawców mediów VAT, a w odniesieniu do lokali użytkowych VAT jest odliczany. Najemcy lokali mieszkalnych obciążani są co miesiąc jedną fakturą, która zawiera opłatę za czynsz oraz media z wyszczególnieniem: zaliczka na wodę i ścieki, centralne ogrzewanie i ciepła wodę oraz opłata za antenę i wywóz nieczystości. Opłaty za media oraz czynsz traktowane są jako jedna usługa i dlatego zastosowano zwolnienie z VAT.

Jakie warunki muszą być spełnione w świetle wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie Ministerstwa Finansów przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie C-42/14 TSUE oraz wyroku NSA z dnia 31 maja 2011 r., I FSK 740/10, aby można było uznać, że opłaty za media są pobierane w ramach umowy najmu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?