Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o. o., zajmującą się przede wszystkim dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Od 1 kwietnia 2014 r. chcemy odliczać pełen VAT od umów leasingowych, paliwa i wszelkich wydatków eksploatacyjnych. W związku z tym, planujemy zgłosić w urzędzie skarbowym (w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku), na druku VAT-26 samochody, które przeszły dodatkowe badanie techniczne (przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów), potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, według którego spełniają wymagania art. 86a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. W dowodzie rejestracyjnym pojazdy te mają adnotację VAT-1. Poza tym zamierzamy:

- sporządzić zasady ich używana, które wykluczą wykorzystywania tych pojazdów na cele nie związane z działalnością,

- zaprowadzić do nich ewidencję przebiegu pojazdu, która potwierdzi ich wykorzystywanie jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą.

Czy powyższe czynności wystarczą, by odliczać podatek VAT od umów leasingowych? Czy może należy je dodatkowo zgłosić w urzędzie skarbowym? Jeśli tak, to na jakim druku i w jakim terminie? Czy dodatkowe badanie techniczne (przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów) jest ważne w świetle nowych przepisów, czy należałoby je ponowić? Jeśli tak, to w jakim terminie?

W naszym taborze samochodowym występują także pojazdy, które mają w dowodzie rejestracyjnym adnotacje: samochód specjalny, autobus (dotyczy samochodu do przewozu powyżej 10 osób), koparka, koparko-ładowarka, a także samochód o ładowności 1500 kg (wywrotka). Według nas, ta grupa pojazdów nie wymaga ww. czynności, by odliczać podatek VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych po 1 kwietnia 2014 r.

Czy nasze stanowisko jest prawidłowe w odniesieniu do obu grup pojazdów? Czy dodatkowe badanie techniczne (przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów) jest ważne w świetle nowych przepisów, czy należałoby je ponowić? Jeśli tak, to w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?