Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego określono warunki, jakie musi spełniać placówka wsparcia dziennego. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, oraz jej wyposażenie spełniają następujące warunki:

1)

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zapewnia się:

b)

dostosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci.

Z przepisu tego wynika, że lokal musi być dostosowany do potrzeb dzieci z uwzględnieniem posiadanych przez nich konkretnych rodzajów niepełnosprawności.

Czy w sytuacji, gdy regulamin placówki wyklucza przyjęcie do niej dzieci niepełnosprawnych, lokal może nie spełniać wymagań w tym zakresie, zwłaszcza, że nie da się w sposób abstrakcyjny określić tych wymagań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?