Jakie wartości należy uwzględnić w ramach korekty wstępnej z art. 7aa CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach korekty wstępnej o której mowa w art. 7aa należy uwzględnić:

- hipotetyczne odsetki o których mowa w art. 15cb, jeżeli spółka ujmuje ten koszt dla celów podatkowych, ale nie odzwierciedla tego w wyniku finansowym?

- otrzymane dotacje z urzędu pracy na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nie będące wcześniej przychodem podatkowym?

- otrzymane dotacje z projektów unijnych, nie będące wcześniej przychodem podatkowym?

- umorzone składki ZUS i umorzoną pożyczkę z urzędu pracy w kwocie 5000 zł wprowadzonej przepisami specustawy COVID?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX