Jakie uprawnienia musi mieć projektant opracowujący: projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno budowlany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nowym brzmieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) – dalej r.z.f.p.b. oraz podziałem na projekt zagospodarowania działki i terenu oraz na projekt architektoniczno-budowlany, jakie uprawnienia musi mieć projektant opracowujący: 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, 2. projekt architektoniczno budowlany?

Czy projektant mający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nie posiadający uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej) może być autorem powyższych projektów?

Czy w tym przypadku autorem opracowania może być osoba z uprawnieniami architektonicznymi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access