Jakie uchwały dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być przekazane do regionalnej izby obrachunkowej? - OpenLEX

Jakie uchwały dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być przekazane do regionalnej izby obrachunkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie uchwały należy przesłać do RIO w związku z ustawą z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) – dalej u.u.c.p.g.?

Czy należy przesłać uchwałę o górnych stawkach opłat, uchwałę o zwolnieniu z tytułu posiadania kompostownika, uchwałę o dopłatach do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, uchwałę o opłacie za domek letniskowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX