Jakie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należy zastosować od 01.01.2018 r., jeżeli rada... - OpenLEX

Jakie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należy zastosować od 01.01.2018 r., jeżeli rada gminy nie podjęła stosownej uchwały?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie w dn. 12.12.2017 nowelizacji ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dalej u.z.z.w. proszę o wydanie opinii prawnej w sprawie taryfy, jaką należy zastosować od 01.01.2018 r.

Jaki jest tok postępowania, w przypadku gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf (odrzucono uchwałę jednogłośnie), a także nie podjęła uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf?

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie – jakie taryfy należy zastosować od 01.01.2018 r.?

W dniu 20.10.2017 r. do biura rady gminy został złożony wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które miałyby obowiązywać od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zgodnie z art. 24 ust. 5 u.z.z.w., rada gminy ma 45 dni na podjęcie uchwały o zatwierdzeniu taryf lub o odmowie przyjęcia taryf, jeżeli zostały sporządzone niezgodnie z przepisami. W dniu 27.11.2017 r. podczas sesji radni jednogłośnie odrzucili uchwałę (13 głosów przeciw) i do dnia dzisiejszego nie podjęli uchwały.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX