Jakie szkolenia należy zapewnić pracownikowi przenoszonemu na inne stanowisko i do innej grupy stanowisk pracy? - OpenLEX

Jakie szkolenia należy zapewnić pracownikowi przenoszonemu na inne stanowisko i do innej grupy stanowisk pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik mający ukończone aktualne szkolenie okresowe bhp dla służby bhp, przy zmianie na stanowiska na stanowisko z grupy kierowniczej lub inżynieryjno-techniczej lub robotniczej musi być poddany szkoleniu okresowemu bhp z wymienionych grup?

Jeśli tak, to w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX