Jakie symbole klasyfikacyjne należy nadawać dokumentom wytworzonym przez koordynatora do spraw dostępności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do 30.09.2020 r. podmioty publiczne zostały zobowiązane ustawą z 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do powołania pełnomocnika do spraw dostępności.

W związku z powyższym pod jakim numerem z JRWA (instrukcja kancelaryjna) koordynator powinien rejestrować swoje dokumenty wychodzące, przychodzące?

Pod jakim numerem zarejestrować "Plan działania na rzecz poprawy osobom ze szczególnymi potrzebami"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX