Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie świadectwo z uprawnieniami elektroenergetycznymi powinien posiadać pracownik, który wykonuje: badanie skuteczności zerowania, pomiary rezystancji, pomiary uziomów, pomiary instalacji odgromowej itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?