Jakie świadczenia zapewniają domy pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy domy pomocy społecznej zapewniają: 1) opiekę pielęgniarek przez część doby dla osób w podeszłym wieku, nie wymagających całodobowego nadzoru; 2) całodobową opiekę pielęgniarek oraz usługi opiekuńcze specjalistyczne dla dzieci i dorosłych przewlekle somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie, dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie?

Jakie przepisy regulują te kwestie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX