Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy zgodne z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2019 r. poz. 2136 ze zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne (Dz.U. poz. 34) dyrektorowi powołanemu na stanowisko PSPR w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającemu uprawnienia ratownika medycznego, przysługuje przedmiotowy dodatek, tj. kwota 1600 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?