Jakie substancje niebezpieczne należy zbadać w sklejce, aby uznać ją jako odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 03 01 05? - OpenLEX

Jakie substancje niebezpieczne należy zbadać w sklejce, aby uznać ją jako odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 03 01 05?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie substancje niebezpieczne należy zbadać w sklejce, aby uznać ją jako odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 03 01 05?

Dodać należy, że sklejka powleczona jest rodzajem laminatu. Dla tego materiału zostały wykonane badania na obecność metali ciężkich i chloru, w których nie stwierdzono obecności tych substancji w ilościach większych niż określone w normie PN-EN ISO 17225-2-2014-07 (wymagania dla pelletów drzewnych klasy B).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX