Jakie stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych należy przyjąć w... - OpenLEX

Jakie stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych należy przyjąć w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zakupiła sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych.

Z której pozycji tabeli J dotyczącej jednostkowych stawek opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94, poz. 958) - dalej o.w.s.o.) należy skorzystać dla następującego sprzętu wyprodukowanego w latach 2010-2011:

- kosiarki spalinowej,

- kosiarki samojezdnej,

- piły spalinowej do żywopłotu,

- dmuchawy spalinowej, aby obliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?

Firma nie posiada dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań etapu IIIA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?