Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sytuacja opisana w pytaniach poniżej dotyczy budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej. Właściciele jednego z segmentów obwiniają sąsiadów segmentu sąsiedniego o sprawstwo szeregu usterek i niedogodności, które pojawiają się w ich części budynku, takich jak: zakłócenie wentylacji grawitacyjnej, podłączenie wentylacji grawitacyjnej do nieswojego komina, powodowanie wykwitów korozji chemicznej na wspólnej ścianie od pieca gazowego, wibracje i ciśnienie akustyczne powodowane ciągłym i uporczywym używaniem dużej ilości urządzeń elektrycznych. Ww. problemy opisywane są we wniosku skarżących jako subiektywne odczucia lub potencjalne obawy o możliwe następstwa.

Jakie stanowisko powinien w tej sprawie zająć organ nadzoru budowlanego, biorąc pod uwagę charakter budynku i ograniczenia wynikające z rozdziału 6 ustawy - Prawo budowlane (art. 62 ust. 2 pr. bud.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?