Jakie środki ochrony prawnej przysługują wnioskodawcy w przypadku niezałatwienia przez ministra wniosku w ciągu miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro projektów wystąpiło na piśmie w lipcu 2015 r. do Ministerstwa Rolnictwa, Departamentu Gospodarki Ziemią z prośbą o udzielenie informacji w kwestii stosowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pytanie dotyczyło hipotetycznego stanu faktycznego.

Brzmiało ono: czy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (inwestor nie jest rolnikiem) na działce budowlanej wykazanej w katastrze nieruchomości jako Br/RIVa, oznaczonej na mapie glebowo – rolnicznej symbolem 4xBw/pgl2gl wymaga uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

Do dnia dzisiejszego wnioskodawca nie uzyskał jakiejkolwiek odpowiedzi.

Jakie środki ochrony prawnej przysługują wnioskodawcy z uwagi na brak stanowiska ministerstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX