Jakie środki dyscyplinujące może zastosować organ nadzoru budowlanego w celu wymuszenia zabezpieczenia terenu i zaprzestania użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r.

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 48 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych przy budowie utwardzonego placu postojowego (parkingu) oraz nakazał zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Następnie na podstawie art. 48b pr. bud. wszczął postępowanie legalizacyjne. Ponieważ roboty budowlane zostały już zakończone, inwestor użytkuje obiekt (parking) i nie dostosował się do zaleceń postanowienia z art. 48 pr. bud. i nie zabezpieczył terenu budowy.

Jakie środki dyscyplinujące może zastosować organ nadzoru budowlanego w celu wymuszenia zabezpieczenia terenu i zaprzestania użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX