Jakie sprawozdanie finansowe za 2017 r. powinno przedłożyć przedstawicielstwo fundacji zagranicznej do urzędu skarbowego - dla... - OpenLEX

Jakie sprawozdanie finansowe za 2017 r. powinno przedłożyć przedstawicielstwo fundacji zagranicznej do urzędu skarbowego - dla jednostek mikro czy inne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości, jakie sprawozdanie finansowe za 2017 r. powinno przedłożyć przedstawicielstwo fundacji zagranicznej do urzędu skarbowego - dla jednostek mikro czy inne?

Przedstawicielstwo, zarejestrowanej w USA fundacji, działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 19 ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach, w szczególności zezwolenia uzyskanego w drodze decyzji Ministra Spraw Zagranicznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX