Jakie skutki wystąpią w sytuacji, gdy wspólnicy wnieśli do spółki dopłaty zwrotne zawyżone ponad limit wynikający z umowy spółki? - OpenLEX

Jakie skutki wystąpią w sytuacji, gdy wspólnicy wnieśli do spółki dopłaty zwrotne zawyżone ponad limit wynikający z umowy spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w spółce z o.o. przez prawdopodobnie błędną interpretację zapisu w umowie spółki wspólnicy wnieśli do spółki dopłaty zwrotne ponad limit wynikający z umowy spółki?

Wspólnicy byli zobowiązani do dopłat w czterokrotnej wysokości w stosunku do udziału.

Kapitał spółki to 100.000 zł. Dwóch wspólników mających po 100 udziałów po 500 zł każdy wniosło w ciągu kilku lat dopłaty zwrotne w kwocie łącznej 430.000 zł. Przekroczenie kwoty 400.000 zł nastąpiło w 2011 r. (w tym roku wspólnicy wnosili do spółki czterokrotnie). Jednorazowe wniesienie dopłat nigdy nie przekraczało czterokrotności udziału. Jednak suma dopłat do spółki jest wyższa niż czterokrotność kapitału. Każda uchwała w sprawie wniesienia dopłat zwrotnych była przyjmowana jednogłośnie i była zgłaszana do US jako zwrotna.

Czy w związku z tym US może potraktować wniesione dopłaty jako przychód spółki?

Czy też należy traktować je jako nieoprocentowaną pożyczkę?

Intencją wspólników nie było darowanie tych kwot. W bilansie za 2011 r. wniesione dopłaty wykazano w kapitale zapasowym.

Jak najkorzystniej postąpić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?