Jakie skutki wystąpią w przypadku wydzierżawienia znaku towarowego podmiotowi powiązanemu, od którego ten znak nabiliśmy? - OpenLEX

Jakie skutki wystąpią w przypadku wydzierżawienia znaku towarowego podmiotowi powiązanemu, od którego ten znak nabiliśmy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Spółka B w 51% jest powiązana kapitałowo ze spółką A. Spółka B nabyła znak towarowy od spółki A (spółka A sprzedała znak, który wcześniej wytworzyła we własnym zakresie w 1995 r. i go nie amortyzowała; po 10. latach odnowiła koncesję). W spółce A powstaje przychód (jest wystawiana faktura).

Czy w takiej sytuacji w spółce B powstanie wartość niematerialna i prawna?

Czy spółka B będzie mogła amortyzować nabyty w taki sposób znak towarowy?

A jak postąpić jeżeli spółka A wydzierżawi znak od spółki B?

Czy spółka A będzie wtedy mogła w koszty wliczyć czynsz dzierżawny za znak towarowy i czy w spółce B będzie powstawał przychód z tytułu dzierżawy znaku towarowego oraz czy spółka B będzie nadal mogła amortyzować ten znak?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?