Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie skutki w VAT wywołuje wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na cele osobiste?

W firmie jednoosobowej, będącej podatnikiem VAT czynnym i rozliczającej się za pomocą PKPiR, zakupiono w 2013 r. nieruchomość (schron). Firma zajmuje się między innymi organizowaniem imprez kulturalnych i historycznych w ww. schronie. Od zakupu odliczono VAT. W 2014 i 2015 r. zostały poniesione nakłady na remont schronu i odliczono od tych wydatków VAT. W październiku 2016 r. firma chce wycofać nieruchomość z majątku firmy i przeznaczyć na cele osobiste i go nie sprzedawać. Natomiast od 2017 r. chce wykorzystywać schron do działalności, ale już jako majątek prywatny.

Jakie skutki w VAT dla firmy i podatnika będzie rodziło wycofanie nieruchomości z majątku firmy na cele osobiste?

Czy w przypadku późniejszego wykorzystania tego schronu jako majątku osobistego w firmie, będzie można odliczać VAT od wydatków związanych z organizowaniem imprez kulturalnych i historycznych w tym schronie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?