Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka dzierżawi plac magazynowy w Czechach jako magazyn poza siedzibą Polski. Spółka przewozi na teren tego magazynu towar, który przez cały czas stanowi jej własność. Spółka czeska potwierdza na CMR przyjęcie i przekroczenie towaru. Część towaru polska spółka będzie sprzedawała firmie czeskiej, ale większość będzie sprzedawana firmie polskiej i transportowana ponownie do Polski . Będzie to sprzedaż na warunkach sprzedaży krajowej. Towar będzie przekraczał granicę, ale wysyłka ta traktowana będzie jako wydanie towaru z magazynu spółki – tj. sprzedaż krajowa. W przedmiotowej sprawie nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jako właściciel, gdyż towar cały czas jest własnością polskiej spółki. W sprawie nie dochodzi do rzeczywistego przemieszczenia towaru z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu przeniesienia na kontrahenta prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel.

Czy opisaną powyżej operację można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu przepisów u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?