Jakie skutki w VAT ma sprzedaż gruntów, na których gmina wybudowała drogę utwardzoną drogę gminną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina nabyła grunty na podstawie decyzji ZRID od osób fizycznych jako grunty rolne (RV,RVI). Po nabyciu gmina wybudowała tam drogę gminną. Droga ta jest utwardzona kruszywem kamiennym o szer. 6 m z 2 pasami płyt ażurowych oraz ze zjazdami (nakład gminy). Decyzja z pozwoleniem na budowę tej drogi została wydana w 2018 r. W ewidencji gruntów i budynków obecnie oznaczone są jako,,dr" (droga gminna). Aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czy sprzedając obecne działki, gmina powinna wystawić fakturę ze stawką 23% VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX