Jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje scedowanie zarządu prowadzoną działalnością na osoby trzecie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spadku, którego jeszcze nie podjąłem, odziedziczyłem udziały w spółce cywilnej po zmarłym wspólniku. Śmierć spadkodawcy nastąpiła w czerwcu 2011 r. Do chwili obecnej nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Biorąc pod uwagę możliwość szkody, która nastąpiłaby, gdyby firma nie miała kontynuacji, scedowałem zarząd swoimi udziałami w firmie osobie trzeciej. Nie podjąłem również działalności gospodarczej w zakresie odziedziczonych udziałów ani w ogóle firmy, z którą udziały te są powiązane.

Jak wobec powyższego wygląda moja sytuacja, jeśli chodzi o rozliczenie podatku za tą działalność?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access