Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. otrzymała dywidendę z tytułu udziału w zyskach pomniejszoną o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w Luksemburgu

Czy otrzymana dywidenda brutto stanowi przychód do opodatkowania?

Jeżeli korzysta ze zwolnienia to gdzie należy wykazać w deklaracji CIT-8?

Czy potrącony podatek zryczałtowany w wysokości 15% należy wykazać w deklaracji CIT-8?

Czy jest dowolność w wyborze miejsca i sposobu opodatkowania dywidendy wypłacanej spółce polskiej?

Czy spółka w Luksemburgu słusznie potrąciła 15% podatek od wypłacanej dywidendy skoro nasz udział w kapitale spółki luksemburskiej jest niewielki - zaledwie 1%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację