Jakie skutki powoduje zastosowanie w ofercie wykonawcy niewłaściwej stawki podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2017 r.

PYTANIE

Złożona została oferta w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000 euro. Przetarg dotyczy remontu dwóch budynków szkoły i internatu. Zamawiający w SIWZ jak i formularzu ofertowym wskazał, iż oferent ma określić cenę ryczałtową za całość zamówienia podając cenę netto oraz cenę brutto. Przystępujący do przetargu wskazał, że wycenia remont szkoły na cenę netto i brutto i wskazał te ceny. Natomiast w części oferty dotyczącej remontu internatu również wskazał cenę netto i brutto zgodnie z SIWZ i załącznikiem. Zamawiający chce wykluczyć wykonawcę z postępowania, gdyż z jego wyliczeń wynika, iż za remont szkoły oferent nalicza stawkę 23 proc., a za remont internatu 8 proc. VAT.

Co powinien zrobić zamawiający w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access