Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka nabyła w drodze cesji wierzytelność względem spółki deweloperskiej w kwocie, jaką pierwotny nabywca wpłacił jako zadatek na zakup lokalu mieszkalnego. Nabycie tej wierzytelności odbyło się w drodze aktu notarialnego, a podatniczka wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z pierwotnej umowy wierzyciela z deweloperem, innym słowy nabyła prawo przyrzeczenia przekazania lokalu mieszkalnego wynikające z tzw. umowy deweloperskiej. Przekazanie własności nieruchomości następuje w momencie podpisania aktu notarialnego. Przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego podatniczka poniosła dodatkowe koszty związane z nieruchomością (dodatkowe usługi budowlane, koszty usług notarialnych), a następnie zbyła swoje prawo do nieruchomości na rzecz innej osoby fizycznej uzyskując ze sprzedaży dochód. Osoba ta następnie wpłaciła pozostałą kwotę należną spółce deweloperskiej i w drodze umowy przenoszącej własność stała się właścicielem lokalu mieszkalnego.

Czy sprzedaż wierzytelności w takiej postaci należy uznać jako zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. i opodatkować podatkiem dochodowym ze stawką 19% i wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-39?

Czy trzykrotne przeprowadzenie analogicznych transakcji spowoduje uznanie takiej sprzedaży za działalność gospodarczą w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?