Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna X (mąż) prowadząca działalność gospodarczą zakupiła w maju 2013 r. lokal niemieszkalny (biurowy) w stanie surowym. Osoba fizyczna X wprowadziła ww. lokal do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Osoba ta poczyniła nakłady na lokal i wyposażyła go w meble (faktury wystawiona na firmę męża) po czym od marca 2014 r. lokal został wynajęty małżonce (wspólność ustawowa) osoby X na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (faktury za najem wystawione przez firmę męża na rzecz firmy żony). W październiku podatnik X dokonał zniesienia wspólności ustawowej w zakresie lokalu i przepisał aktem notarialnym lokal do majątku odrębnego małżonki. Małżonka będzie wykorzystywała ww. lokal do celów związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Czy ww. transakcja wiąże się z jakimś ryzykiem podatkowym (np. zasadności zaliczenia w koszty nakładów poniesionych przez męża na wyposażenie i remont lokalu lub inne ryzyka)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?