Jakie skutki podatkowe wywoła niepodzielony zysk ze spółki jawnej, który będzie przekazany wspólnikom przed wniesieniem spółki jawnej aportem do spółki z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna chce wnieść aportem przedsiębiorstwo do spółki komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. a spółka jawna będzie komandytariuszem. Na dzień wniesienia aportu spółka jawna sporządzi bilans.

Jakie skutki podatkowe wywoła niepodzielony zysk ze spółki jawnej, który będzie przekazany wspólnikom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX