Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku otrzymania mandatu przez firmę świadczącą usługi długoterminowego wynajmu samochodów? - OpenLEX

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku otrzymania mandatu przez firmę świadczącą usługi długoterminowego wynajmu samochodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziudzik Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma świadcząca usługi wynajmu długoterminowego pojazdów samochodowych otrzymała mandat dot. zdarzenia drogowego. Koszt mandatu został przeniesiony (refaktura kosztu mandatu) na wynajmującego pojazd.

Czy powyższa Firma świadcząca usługi wynajmu długoterminowego może ująć refakturowany mandat w koszty uzyskania przychodu? Równocześnie czy przychód z tyt. refakturowanego mandatu należy ująć jako przychód ze sprzedaży kol. 7 PKPiR czy jako pozycję pozostałe przychody kol. 8 w PKPiR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX