Jakie skutki podatkowe w VAT spowoduje wycofanie pomieszczeń z ewidencji środków trwałych? - OpenLEX

Jakie skutki podatkowe w VAT spowoduje wycofanie pomieszczeń z ewidencji środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2016 r.

PYTANIE

W 1993 r. małżeństwo wraz z córką zakupiło działkę w miejscowości wypoczynkowej. W akcie notarialnym widnieje podział zakupionej działki, rodzice nabyli ˝ (do majątku wspólnego) i córka (wówczas osoba samotna) również ˝. W 2001 r., ukończono budowę budynku mieszkalnego na ww. działce. Budynek składa się z dwóch oddzielnych mieszkań oraz sześciu pokoi gościnnych. Do wszystkich pomieszczeń są oddzielne wejścia. Nigdzie nie widnieje podział budynku mieszkalnego na udziały poszczególnych właścicieli. Wszystkie wyżej wymienione osoby prowadziły działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki cywilnej (zakład cukierniczy). W spółce wyodrębniono podział udziałów, ojciec – 40%, matka – 30%, córka – 30%. W 2006 r. wszyscy postanowili, że pokoje gościnne przeznaczą na wynajem związany z działalnością gospodarczą. Na podstawie wyceny dla celów ubezpieczenia, dokonano podziału i pokoje gościnne, które stanowią 19,68% całości budynku, wprowadzono do ewidencji środków trwałych, celem amortyzacji sezonowej. Prze cały okres wynajmowane pomieszczenia traktowane były jako wydzielona część budynku mieszkalnego i amortyzowane stawką 1,5%. Przychody z wynajmu wykazywane były jako wynajem krótkoterminowy (7% później 8%) i nabijane na kasę fiskalną. W chwili obecnej wszyscy doszli do wniosku, iż stało się to nieopłacalne (zbyt wysokie koszty utrzymania w porównaniu z osiąganymi przychodami) i zaprzestać wynajmu oraz wycofać budynek z ewidencji środków trwałych (19,68% całości budynku mieszkalnego). Nigdy nie przeprowadzano inwestycji, które zwiększyły by wartość pomieszczeń o 30%. Tylko drobne naprawy bieżące.

Jakie skutki podatkowe spowoduje wycofanie ww. pomieszczeń z ewidencji środków trwałych?

Czy można zastosować zwolnienie z VAT na podstawie art. 7 ust. 2, a jeżeli tak, to czy należy takie wycofanie wykazać w deklaracji VAT–7 jako dostawa ZW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX