Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym powstaną dla wspólnika występującego ze spółki komandytowej oraz wspólników pozostających w spółce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Ze spółki komandytowej występuje wspólnik w drodze wypowiedzenia udziałów. Celem rozliczenia się ze wspólnikiem, spółka na ostatni dzień roku sporządzi bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku. Pomiędzy wartością poszczególnych składników majątku figurującą w księgach rachunkowych, a ich wartością zbywczą mogą powstać różnice.

W przypadku spółek osobowych przepisy nie precyzują sposobu księgowego rozliczenia z występującym wspólnikiem. W praktyce można spotkać dwa sposoby ewidencji podlegającego wypłacie udziału kapitałowego wspólnika:

1) ujęcie udziału w całości w ciężar kapitału podstawowego - Wn konto 801 Kapitał (fundusz) podstawowy,

2) ujęcie udziału do wysokości wniesionego wkładu w ciężar kapitału podstawowego - Wn konto 801 Kapitał (fundusz) podstawowy, a różnicy w ciężar, np. kapitału zapasowego - Wn konto 811 Kapitał (fundusz) zapasowy - lub rozliczenia wyniku finansowego lat poprzednich - Wn konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego.

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym powstaną dla wspólnika występującego ze spółki oraz wspólników pozostających w spółce:

1) jeżeli wartość zbywcza spółki będzie niższa niż wartość figurująca w księgach?

2) jeżeli wartość zbywcza spółki będzie wyższa niż wartość figurująca w księgach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX