Jakie skutki podatkowe niesie za sobą rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka utworzyła w 2014 r. odpisy aktualizujące należności, które w wartości netto zostały zaliczone do kosztów podatkowych. Na dzień dzisiejszy można te należności uznać za nieściągalne i przedawnione. Spółka jest w posiadaniu postanowień od komornika sądowego o umorzeniu postępowań egzekucyjnych ze względu na brak majątków dłużników. Spółka postanowiła rozwiązać odpisy na dzień bilansowy 31.12.2020 r.

Czy w związku z tym równowartość odpisów aktualizujących te należności, w części wcześniej zaliczonej do kosztów, będzie stanowić dla spółki przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access