Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki z o.o., powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółkę komandytową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna przekształciła w trakcie 2017 r. swoją działalność indywidualna w spółkę z o.o. Po przekształceniu spółka z o.o. wykazała 1.000.000 zł kapitału zakładowego oraz ok 3.000.000 zł kapitału zapasowego. Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe na koniec 2017 r. i zysk wypracowany od momentu powstania do końca roku przeznaczyła na wypłatę dywidendy. W 2018 r. udziałowcy planują przekształcić spółkę z o.o. w spółkę osobową. Zgodnie z art. 30a PIT, w sytuacji przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową należy opodatkować kapitał zapasowy powstały z przekazanego zysku z lat ubiegłych.

Czy opodatkowaniu będzie podlegała również wartość ok 3.000.000 zł przekazana na kapitał zapasowy w trakcie przekształcenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX