Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od nowego roku nasza firma zdecydowała się przejść na bilansową metodę rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych. Przy czym firma posiada zaciągniętą pożyczkę w euro z 2011 r. – zgodnie z zasadami rachunkowości do końca 2017 r. pożyczka była wyceniana na koniec roku obrotowego zgodnie z wymogami rachunkowości (wyceny nie były stornowane), ale dla celów podatkowych wartość pożyczki była kalkulowana wg. kursów historycznych, po których pożyczka (transze) wpłynęły na nasz rachunek. Od 2018 r. dla celów podatkowych pożyczka ma również wartość z wyceny bilansowej z 31.12.2017 r. (wartość dla celów podatkowych od 1.01.2018 r.) – przy czym – jako, że kursy po których pożyczka była zaciągnięta to kurs ok. 3,8 zł – "tracimy" różnice kursowe pomiędzy wyceną z 1.01.2018 r. a kursami historycznymi.

Czy w momencie zmiany metody ujmowania różnic kursowych możemy różnice kursowe, które powstały pomiędzy kursami historycznymi a kursem wyceny na koniec roku, ująć jako koszty podatkowe czyli doliczyć statystycznie do kosztów 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?